Inventoria Stock Manager

Inventoria Stock Manager

Quản lý và kiểm soát hàng tồn kho cho nhiều vị trí
Người dùng đánh giá
3.8  (21 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.9
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ 661 KB
Theo dõi các mức cổ phần trong mỗi vị trí riêng lẻ, cảnh báo khi cổ phiếu nhận được thấp hơn giá trị chỉ định, tính toán chi phí và tạo ra các báo cáo.
Inventoria là một chuyên cổ phiếu chương trình quản lý cho các doanh nghiệp của bạn mà là khả năng efficiently theo dõi tất cả những phát minh processes, từ nhỏ retail lối ra với một sợi dây xích của hàng và kho qua vài địa điểm.
Cái khoang cho phép anh để dễ dàng quản lý cổ phiếu lượng, chuyển giữa vị trí, chuẩn bị thấp mức báo động, tạo ra và gửi mua lệnh từ bên trong chương trình đó, và nhiều hơn nữa.
Thông tin được cập nhật vào: