Inventoria Stock Manager

Inventoria Stock Manager

Là một người chuyên nghiệp cổ phiếu quản lý chương trình để theo dõi phát minh processes
Người dùng đánh giá
4.0  (18 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.1
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ 646 KB
Inventoria là một chuyên cổ phiếu chương trình quản lý cho các doanh nghiệp của bạn mà là khả năng efficiently theo dõi tất cả những phát minh processes, từ nhỏ retail lối ra với một sợi dây xích của hàng và kho qua vài địa điểm.
Cái khoang cho phép anh để dễ dàng quản lý cổ phiếu lượng, chuyển giữa vị trí, chuẩn bị thấp mức báo động, tạo ra và gửi mua lệnh từ bên trong chương trình đó, và nhiều hơn nữa.
Thông tin được cập nhật vào:

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận