Inventoria Stock Manager

Inventoria Stock Manager

Manages and monitors inventory for multiple locations
Người dùng đánh giá
3.9  (19 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.1
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ 646 KB
Keeps track of the stock levels in every location individually, alerts when stocks get lower than a specified value, calculates costs and creates reports.
Inventoria là một chuyên cổ phiếu chương trình quản lý cho các doanh nghiệp của bạn mà là khả năng efficiently theo dõi tất cả những phát minh processes, từ nhỏ retail lối ra với một sợi dây xích của hàng và kho qua vài địa điểm.
Cái khoang cho phép anh để dễ dàng quản lý cổ phiếu lượng, chuyển giữa vị trí, chuẩn bị thấp mức báo động, tạo ra và gửi mua lệnh từ bên trong chương trình đó, và nhiều hơn nữa.
Thông tin được cập nhật vào: